HAFAN SUT I HELPU RHODDION CYSYLLTWCH Click here to follow us on Facebook Click here to follow us on Twitter Click here to follow us on Twitter Click here to follow us on Twitter
Living Room Cardiff  
lineAlcohol addiction\

Drug addiction

Food addiction

Gambling addiction

 

 

 

 

 

1 in 30
Credwn yn y Stafell Fyw fod triniaeth yn golygu’r modd rydych chi’n “trin” pobl – gyda chariad, trugaredd ac mewn amgylchedd hamddenol a thawel sy’n lleihau trallod emosiynol ac yn gwneud pobl yn gyfforddus. 

Mae’n ymwneud â rhoi pwer i’r rhai sy’n dod drwy ein drysau. Mae’n ymwneud â’u helpu i ddarganfod yr athrylith ynddyn nhw eu hunain a dangos iddyn nhw eu bod yn unigryw a bod ganddyn nhw gyfraniad unigryw i’w wneud i glytwaith cyfoethog bywyd. Mae ein hymagwedd arloesol yn integreiddio help proffesiynol gyda chefnogaeth cyfoedion mewn amgylchedd wedi’u ddylunio’n ofalus (gyda llawer o blanhigion, blodau ffres, gwaith celf a lliwiau). Rydym yn awyddus i bobl deimlo’n gyfforddus pan fyddan nhw’n dod drwy’r drws am y tro cyntaf.

Dewch i ymweld â ni yn Stafell Fyw Caerdydd a gweld drosoch eich hunain hapusrwydd a chyffro adferiad a sut deimlad yw cael eich caru’n ddiamod. Dewch ac agorwch y drws i fywyd newydd.

helpful hints
Mae yfed cyfrifol yn meddwl na fyddwch byth yn gorfod ymddiheuro na theimlo’n euog dros beth ddigwyddodd
pan oeddech yn yfed – mae hynny’n golygu peidio meddwi.
Lawrlwythwch ein cynghorion i yfed yn gyfrifol
 

 

Cynnal  
   

Latest articles

 

 

line

line

line

line

line

14 Tachwedd 2015
Mesur Drafft Cymru 2015

07 Tachwedd 2015
Diawledigrwydd Cyfalafiaeth y Farchnad Rydd a Dibyniaeth

 

 

 

line

line

line

line

line

line

line

line

line

line

Getting the help you need

Estyn Llaw Beat the Odds Cynnal Counselling Service  
line