HOME GET INVOLVED DONATE CONTACT US CYMRAEG Click here to follow us on Facebook Click here to follow us on Twitter Click here to follow us on Twitter Click here to follow us on Twitter Click here to follow us on Twitter
Living Room Cardiff Love & Forgiveness Retreat
line
       
     
  MEITHRIN A CHYNNAL YSBRYDOLRWYDD    
       
 

2 October 2017

Cynhelir cynhadledd arloesol i weinidogion ac aelodau o’r holl enwadau yng Nghymru ar ddydd Mercher 18fed HYDREF 2017 yng Nghapel BEREA NEWYDD, RHODFA DEWI SANT, FFORDD PENRHOS, BANGOR, LL57 2AX rhwng 09.30 a 16.30.  Bydd y gynhadledd, MEITHRIN A CHYNNAL YSBRYDOLRWYDD, yn rhad ac am ddim a sicrhawyd siaradwyr hynod ac amrywiol o wahanol enwadau Cristnogol yng Nghymru gan gynnwys Elfed Ap Nefydd Roberts, Aled Jones Williams, Karen Owen,Trystan Owen Hughes, Eluned Williams, Enid Morgan, Judith Morris, Eleri Edwards, D. Densil Morgan ac R Alun Evans .

Y materion dan sylw fydd yr elfennau hynny sy’n adlewyrchu ysbrydolrwydd yn ei amryfal ffyrdd a sut i drin heriau ysbrydol bywyd bydol:

  • • BYW’N BRIODOL O DAN AMRYWIAETH EANG O AMODAU
  • • CYNNAL AGWEDD GADARNHAOL, ADEILADOL, EMOSIYNOL GYFRIFOL MEWN BYWYD
  • • DAL POPETH GYDA GRADD IACH O DDATODIAD A HIWMOR
  • • BYW GYDA FFYDD AC YMDDIRIED YN NUW
  • • CYNNAL EWYLLYS DA A BWRIADAU DA TUAG AT EIN CYD-DDYN

 

Bydd y Gynhadledd yn ystyried Y SIALENS I’R EGLWYSI gyda chwestiynau megis:

  • Beth yw yr allwedd i ysbrydolrwydd?
  • A pha fath o ysbrydolrwydd?
  • Sut all yr egwysi gynnig ysbrydolrwydd ac agweddau ysbrydol megis cariad, cymod a maddeuant i oes sydd wedi   troi cefn ar grefydd?
  • A yw’n gyfle i’r eglwysi ymateb i rai sy’n chwilio am ateb i broblem ysbrydol?
  • Sut all yr eglwysi gyflawni hyn yn ymarferol?

Dywedodd Wynford Ellis Owen, sylfaenydd a chyn brif weithredwr Stafell Fyw Caerdydd, a threfnydd y gynhadledd, “Mae nifer o bobl yn chwilfrydig ynglŷn â sut mae mynychwyr y Stafell Fyw – nifer ohonynt erioed wedi mynychu na chapel nag eglwys na choleddu unrhyw ffydd – yn gallu cael profiadau ysbrydol dwys sydd yn newid eu bywydau yn gyfan gwbl. Mae sawl math o ysbrydolrwydd wrth gwrs. Ysbrydolrwydd yr Amherffaith sydd wrth wraidd gweithgareddau’r Stafell Fyw. Ond nid ysbrydolrwydd yn yr ystyr crefyddol yw hwn. Mae hwn yn wahanol: ysbrydolrwydd yr amherffaith. Ysbrydolrwydd y gwan a’r toredig, y tlawd a’r gwylaidd.
Yn ôl yr awdur Gabor Maté, ‘ysbrydolrwydd y bobl sydd ag angerdd mawr a chryf, gorffennol problemus a dyfodol ansicr. Ysbrydolrwydd hynafol ydyw, yn ôl yr awduron Ernest Kurtz a Katherine Ketcham, a ail-ddarganfuwyd gan griw o feddwon anobeithiol oedd yn chwilio am ateb i gyflwr nad oedd meddygon na neb arall yn gwybod yr ateb iddo na sut i’w drin. Gan ddysgu o brofiadau aflwyddiannus eraill ac athroniaethau William James yn ei lyfr The Varieties of Religious Experience, a Carl Jung, y seiciatrydd enwog, aethant ati i greu ffordd o fyw byddai’n caniatáu iddynt fyw gyda’u ‘cyflwr anobeithiol’, gyda’u hamherffeithrwydd sylfaenol.

            “Yn y gynhadledd hon cawn gyfle i edrych ar y mathau eraill o ysbrydolrwydd hefyd - ac, yn arbennig, sut i’w meithrin a’u cynnal. 

Ych chi'n barod i gyfrannu o'ch profiadau a'ch mewnwelediadau chi?”

Sut I feithrin a chynnal ysbrydolrwydd? Bydd y Gynhadledd yn rhoi cyfle i wrando, trafod, cwestiynu ac anghydweld – a chyfrannu o’ch profiadau personol chi.

Wynford Ellis Owen
Chief Executive Living Room Cardiff
58 Richmond Road
Cardiff
CF24 3AT
info@welshcouncil.org.uk
wynfordellisowen@cais.org.uk
www.livingroom-cardiff.com

For further information
P lease call 02920 493895 or email LivingRoom-cardiff@cais.org.uk

 

Awareness

Getting the help you need

Estyn Llaw Beat the Odds Cynnal Counselling Service Enfys Medics Counselling Service Excessive Gambling Wales
line